دستور PUBLISH در اتوکد

انتشار (فرمان)

نقشه هایی را به پرونده های DWF ، DWFx و PDF یا چاپگرها یا توطئه گران منتشر می کند.

علامت

می توانید مجموعه ای از نقاشی ها را جمع کنید و یک کاغذ یا یک مجموعه نقاشی الکترونیکی ایجاد کنید. مجموعه های ترسیم الکترونیکی به صورت فایل های DWF ، DWFx و PDF ذخیره می شوند. پرونده های DWF و DWFx با استفاده از Autodesk Design Design Review قابل مشاهده یا ترسیم هستند. فایلهای PDF را می توان با یک مشاهده گر PDF مشاهده کرد. اگر در قسمت Command سریع + PUBLISH را وارد کنید ، می توانید از پرونده گفتگوی انتخاب لیست برگه ها (یک جعبه گفتگوی استاندارد برای انتخاب پرونده) ، یک پرونده موجود Draw Draw Set توضیحات (DSD) را انتخاب کنید . کادر گفتگوی Publish مجموعه ترسیم شده در پرونده DSD را در زیر Sheets to Publish باز کرده و نمایش می دهد . با تنظیم متغیر سیستم FILEDIA بر روی 0 ، گزینه ها نمایش داده می شوند. (در اتوکد LT در دسترس نیست )

PUBLISH (Command)

Publishes drawings to DWF, DWFx, and PDF files, or to printers or plotters.

Find

You can assemble a collection of drawings and create a paper or an electronic drawing
set. Electronic drawing sets are saved as DWF, DWFx, and PDF files. DWF and DWFx files
can be viewed or plotted using Autodesk Design Review. PDF files can be viewed with
a PDF viewer.

If you enter +PUBLISH at the Command prompt, you can select an existing Drawing Set
Descriptions (DSD) file from the Select List of Sheets dialog box (a standard file
selection dialog box). The Publish dialog box opens and displays the drawing set saved
in the DSD file under Sheets to Publish.

With the FILEDIA system variable set to 0, options are displayed. (Not available in
AutoCAD LT)

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *