دستور PSOLHEIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PSOLHEIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

ارتفاع پیش فرض را برای یک جسم جامد جارو شده ایجاد شده با فرمان POLYSOLID کنترل می کند.

نوع: واقعی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 4.0000 (امپریالیستی) یا 80.0000 (متریک)

این مقدار آخرین مقدار وارد شده ارتفاع را هنگام استفاده از دستور POLYSOLID نشان می دهد. شما نمی توانید 0 را به عنوان مقدار وارد کنید.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران