دستور PICKADD (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور PICKADD (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که انتخاب های بعدی جایگزین مجموعه انتخاب فعلی شوند یا به آن اضافه شوند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 2

0

PICKADD را خاموش می کند. اشیایی که اخیراً انتخاب شده اند ، به مجموعه انتخاب تبدیل می شوند. اشیاء قبلی انتخاب شده به طور خودکار از مجموعه انتخاب حذف می شوند.

1

PICKADD را روشن می کند. هر شی انتخاب شده ، بصورت جداگانه یا با باد رفتن ، به مجموعه انتخاب فعلی اضافه می شود.

2

PICKADD را روشن می کند. هر شی انتخاب شده ، بصورت جداگانه یا با باد رفتن ، به مجموعه انتخاب فعلی اضافه می شود.

اگر از دستور SELECT استفاده شده است ، پس از اتمام دستور ، اشیاء را انتخاب کنید.

توجه: می توانید با فشار دادن SHIFT در حین انتخاب ، اشیاء را به آن اضافه کنید یا اشیاء را از انتخاب تنظیم شده حذف کنید. در اتوکد می توانید با فشار دادن CTRL در حین انتخاب ، زیر عناصر کامپوزیت مواد جامد ، سطوح و مشهای سه بعدی را انتخاب کنید.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران