دستور OPENFROMCLOUD در اتوکد

OPENFROMCLOUD (فرمان)

یک پرونده طراحی موجود را از پوشه همگام سازی Autodesk A360 محلی خود باز کنید.

علامت

کادر گفتگوی Select File (جعبه گفتگوی انتخاب فایل استاندارد) نمایش داده می شود. این دستور همان فرمان OPEN است ، به جز اینکه مکان پیش فرض روی پوشه Autodesk A360 شما تنظیم شده است . وقتی FILEDIA روی 0 (صفر) تنظیم شد ، OPENFROMCLOUD یک فرمان سریع را نشان می دهد.

می توانید قسمتی از یک نقاشی ، از جمله هندسه را در یک نمای یا لایه خاص باز و بارگذاری کنید . در کادر محاوره ای File File ، روی پیکان کنار Open کلیک کرده و Partial Open یا Partial Open Read-Only را انتخاب کنید تا کادر گفتگوی Partial Open نمایش داده شود. ( برای اتوکد LT کاربرد ندارد .)

توجه: اگر نقشه ای که باز کردید حاوی ماکرو است ، کادر گفتگوی محافظت از ویروس اتوکد ماکرو نمایش داده می شود. (برای اتوکد LT کاربرد ندارد.)

OPENFROMCLOUD (Command)

Opens an existing drawing file from your local Autodesk A360 sync folder.

Find

The Select File dialog box (a standard file selection dialog box) is displayed. This
command is the same as the OPEN command, except that the default location is set to
your Autodesk A360 folder.

When FILEDIA is set to 0 (zero), OPENFROMCLOUD displays a Command prompt.

You can open and load a portion of a drawing, including geometry on a specific view
or layer. In the Select File dialog box, click the arrow next to Open and choose Partial
Open or Partial Open Read-Only to display the Partial Open dialog box. (Not applicable
to AutoCAD LT.)

NOTE:If the drawing you open contains macros, the AutoCAD Macro Virus Protection dialog
box is displayed. (Not applicable to AutoCAD LT.)

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *