دستور OLESTARTUP (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور OLESTARTUP (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا برنامه منبع یک جسم OLE تعبیه شده هنگام طرح ریزی بار دارد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

بارگیری برنامه منبع OLE ممکن است کیفیت نقشه را بهبود ببخشد.

0

برنامه منبع OLE بارگیری نمی شود

1

برنامه نقشه OLE را هنگام طرح ریزی بار می دهد

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران