دستور OFFSETGAPTYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور OFFSETGAPTYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

نحوه جابجایی شکافهای احتمالی بین بخشها را هنگام جبران پوللین کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

بخش های خط را در تقاطع های پیش بینی شده خود گسترش می دهد.

1

بخش های خط فیله ها در تقاطع های پیش بینی شده خود. شعاع هر قطعه قوس برابر است با فاصله جبران.

2

بخش های Chamfers در تقاطع های پیش بینی شده خود. فاصله عمودي از هر محفظه تا راس مربوط به آن در شيء اصلي مساوي با فاصله جبران است.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران