تابع ang برای تعیین زاویه بین خطوط یا بردارها در دستور CAL (ماشین حساب اتوکد)

این تابع دستور CAL (ماشین حساب) به نام ang برای تعیین زاویه بین خطوط یا بردارها استفاده می‌شود. که عبارتند از:

 1. ang(v)
  • زاویه بین محور X و یک بردار ۲ بعدی، v را تعیین می‌کند. بردار v در صفحه XY از UCS فعلی پروژه شده است.
 2. ang(p1, p2)
  • زاویه بین محور X و یک خط ۲ بعدی تعریف شده توسط نقاط p1 و p2 را تعیین می‌کند. نقاط در صفحه XY از UCS فعلی پروژه شده‌اند.
 3. ang(apex, p1, p2)
  • زاویه بین دو خط ۲ بعدی، (apex, p1) و (apex, p2) را تعیین می‌کند. نقطه مشترک apex نقطه‌ی گوشه‌ای زاویه است.
 4. ang(apex, p1, p2, p)
  • زاویه بین دو خط ۳ بعدی، (apex, p1) و (apex, p2) را تعیین می‌کند. آخرین پارامتر، p، برای تعیین جهت زاویه استفاده می‌شود. زاویه به اندازه‌گیری در جهت عقربه‌های ساعت نسبت به محوری که از apex به p می‌رود، اندازه‌گیری می‌شود.

در مثال ارائه شده، از چگونگی اندازه‌گیری زاویه خطوط در یک مثلث با استفاده از تابع ang خود را مشاهده می‌کنید:

Command: cal
Expression: ang(end, end, end)

شما می‌توانید زاویه بین دو طرف یک مثلث را با استفاده از تابع ang تعیین کنید. عبارت ang(end, end, end) نشان‌دهنده‌ی این است که ابتدا گوشه‌ی زاویه را انتخاب کرده و سپس دو نقطه مخالف را برای اندازه‌گیری زاویه انتخاب کنید.

این دستور برای محاسبات زاویه مفید است، و امکانات آن برای کنترل سناریوهای ۲ بعدی و ۳ بعدی آن را در محیط‌های CAD کاربردی می‌کند.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران