با استفاده از تابع rad شعاع یک شیء انتخابی را تعیین کنید

 

 

Command: circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tangent tangent radius)]: cen

of Select the circle

Specify radius of circle or [Diameter] <last: ‘cal

Expression: 2/3*rad

Select circle, arc or polyline segment for RAD function: Select the circle

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران