دستور MSOLESCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MSOLESCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

اندازه یک شی OLE را با متن کنترل شده در فضای مدل کنترل می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1.0000

MSOLESCALE فقط اندازه اولیه را کنترل می کند. اگر مقدار ضریب مقیاس تغییر یابد ، اشیاء OLE موجود در نقشه تحت تأثیر قرار نمی گیرند.

مقیاس عدد مثبت براساس ارزش. مقیاس صفر (0) با مقدار DIMSCALE.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران