دستور MIRROR3D در اتوکد

MIRROR3D (فرمان)

یک کپی آینه ای از اشیاء 3D انتخاب شده در یک صفحه آینه سازی ایجاد می کند.

علامت

می توانید با هم ترازی اشیاء با یک هواپیمای مشخص یا با مشخص کردن سه نقطه ، هواپیمای آینه را مشخص کنید .

مثلا:

توصیه می شود برای دستکاری اشیاء سه بعدی از gizmos های موجود از طریق دستورات 3DMOVE ، 3DROTATE و 3DSCALE استفاده کنید.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

اشیاء را انتخاب کنید

اشیاء موردنظر برای آینه سازی را انتخاب کرده و Enter را فشار دهید.

هدف – شی

از هواپیمای یک شیء مسطح انتخاب شده به عنوان هواپیمای آینه ای استفاده می کند.

اشیاء منبع را حذف کنید

اگر y را وارد کنید ، شیء منعکس شده در نقاشی قرار می گیرد و اشیاء اصلی حذف می شوند. اگر n را وارد کنید یا Enter را فشار دهید ، شیء منعکس شده در نقاشی قرار می گیرد و اشیاء اصلی حفظ می شوند.

آخر

آینه های انتخاب شده را در مورد آخرین هواپیمای مشخص شده برای آینه سازی آینه می دهد.

محور Z

هواپیمای آینه دار را با یک نقطه در هواپیما و یک نقطه عادی از هواپیما تعریف می کنید.

چشم انداز

هواپیمای آینه ای را با صفحه مشاهده منظر فعلی از طریق یک نقطه تراز می کند.

XY / YZ / ZX

هواپیمای آینه دار را با یکی از هواپیماهای استاندارد (XY ، YZ یا ZX) از طریق یک نقطه مشخص تراز می کند.

3 امتیاز

هواپیمای آینه ای را با سه امتیاز تعریف می کند. اگر با مشخص کردن یک نکته این گزینه را انتخاب کنید ، خط First Point on Mirror Plane نمایش داده نمی شود.

MIRROR3D (Command)

Creates a mirrored copy of selected 3D objects across a mirroring plane.

Find

You can specify the mirroring plane by aligning the objects with a specified plane
or by specifying three points.

For example:

It is recommended that you use the gizmos available through the 3DMOVE, 3DROTATE,
and 3DSCALE commands to manipulate 3D objects.

The following prompts are displayed.

Select objects

Select the objects you want to mirror and press Enter.

Object

Uses the plane of a selected planar object as the mirroring plane.

Delete source objects

If you enter y, the reflected object is placed into the drawing and the original objects are deleted.
If you enter n or press Enter, the reflected object is placed into the drawing and the original objects
are retained.

Last

Mirrors the selected objects about the last defined mirroring plane.

Z axis

Defines the mirroring plane by a point on the plane and a point normal to the plane.

View

Aligns the mirroring plane with the viewing plane of the current viewport through
a point.

XY/YZ/ZX

Aligns the mirroring plane with one of the standard planes (XY, YZ, or ZX) through a specified point.

3 points

Defines the mirroring plane by three points. If you select this option by specifying
a point, the First Point on Mirror Plane prompt is not displayed.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *