دستور MEASUREMENT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MEASUREMENT (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا نقشه فعلی از الگوی دریچه امپریالیستی یا متریک و پرونده های linetype استفاده می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰ (امپریالیستی) یا ۱ (متریک)

۰

امپراتوری؛ از پرونده الگوی دریچه ای و پرونده linetype تعیین شده توسط تنظیمات ثبت نام ANSIHatch و ANSILinetype استفاده می کند

۱

متریک؛ از پرونده الگوی دریچه ای و پرونده linetype تعیین شده توسط تنظیمات ثبت نام ISOHatch و ISOLinetype استفاده می کند

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​