دستور LTSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LTSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

ضریب جهانی مقیاس linetype را تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۱.۰۰۰۰

ضریب مقیاس linetype نمی تواند برابر صفر باشد. این متغیر سیستم دارای همان نام به عنوان دستور است. برای دستیابی به این متغیر سیستم از دستور SETVAR استفاده کنید.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​