دستور LOGFILENAME (متغیر سیستم) در اتوکد

LOGFILENAME (متغیر سیستم)

مسیر و نام پرونده ثبت تاریخچه دستور را برای ترسیم فعلی مشخص می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: متفاوت است

مقدار اولیه بسته به نام نقشه فعلی و پوشه نصب متفاوت است.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران