دستور LASTPROMPT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LASTPROMPT (متغیر سیستم) در اتوکد

آخرین رشته تکرار شده به خط فرمان را ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: “”

این رشته با آخرین خطی که در خط فرمان مشاهده می شود ، یکسان است و شامل هر ورودی کاربر است.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران