دستور INTERSECT در اتوکد

INTERSECT (فرمان)

یک منطقه سه بعدی جامد ، سطح یا 2D از جامدات ، سطوح یا مناطق با هم تداخل می کند.

علامت

با استفاده از INTERSECT ، می توانید یک جامد سه بعدی از حجم مشترک دو یا چند ماده جامد 3D موجود ، سطوح یا مناطق موجود ایجاد کنید. اگر مش را انتخاب کنید ، می توانید قبل از انجام عملیات آن را به یک جامد یا سطح تبدیل کنید . شما می توانید پروفایل های 2D را بیرون زده و سپس آنها را تلاقی کنید تا یک مدل پیچیده را بطور موثر ایجاد کنید.

مجموعه انتخاب می تواند شامل مناطقی ، جامد و سطحی باشد که در هر تعداد هواپیمای دلخواه قرار دارند. INTERSECT مجموعه انتخابی را به زیر مجموعه ها و آزمایش های تقاطع در هر زیر مجموعه تقسیم می کند . اولین زیر مجموعه شامل تمام مواد جامد و سطوح موجود در مجموعه انتخاب است. زیرمجموعه دوم شامل اولین منطقه انتخاب شده و کلیه مناطق متعادل بعدی است. زیرمجموع سوم حاوی منطقه بعدی است که با منطقه اول و تمام مناطق متعادل بعدی و مانند آن تا زمانی که تمام مناطق متعلق به یک زیر مجموعه نباشند ، خلاف نیست .

INTERSECT (Command)

Creates a 3D solid, surface, or 2D region from overlapping solids, surfaces, or regions.

Find

With INTERSECT, you can create a 3D solid from the common volume of two or more existing
3D solids, surfaces, or regions. If you select a mesh, you can convert it to a solid
or surface before completing the operation.

You can extrude 2D profiles and then intersect them to create a complex model efficiently.

The selection set can contain regions, solids, and surfaces that lie in any number
of arbitrary planes. INTERSECT divides the selection set into subsets and tests for
intersections within each subset. The first subset contains all the solids and surfaces
in the selection set. The second subset contains the first selected region and all
subsequent coplanar regions. The third subset contains the next region that is not
coplanar with the first region and all subsequent coplanar regions, and so on until
all regions belong to a subset.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *