دستور IBLENVIRONMENT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور IBLENVIRONMENT (متغیر سیستم) در اتوکد

نورپردازی مبتنی بر تصویر را فعال می کند و نقشه تصویر فعلی را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

مقادیر بیشتر از 0 ، نورپردازی مبتنی بر تصویر را فعال می کند و نقشه تصویری را که باید هنگام اجرا ارائه شود ، به محیط اختصاص می دهد.

یک مقدار منفی یا 0 نشان می دهد که روشنایی مبتنی بر تصویر غیرفعال است. هنگامی که یک مقدار منفی مشخص شده است ، نقشه تصویر فعلی حفظ می شود اما توسط رندر استفاده نمی شود. به عنوان مثال ، مقدار -3 نشان می دهد که نقشه تصویر Plaza تنظیم شده است و نورپردازی مبتنی بر تصویر غیرفعال است.

دامنه معتبر مقادیر پشتیبانی شده از 11 تا 11 است.

در جدول زیر مقادیری که می توانید وارد کنید برای تنظیم جریان خاص نقشه تصویر است.

مقدار نقشه تصویر
1 دهانه گچ
2 بستر دریاچه خشک
3 پلازا
4 میدان برفی
5 روستا
6 برجسته های شارپ
7 برجسته حاشیه
8 چراغ های شبکه
9 نور خنک
10 نور گرم
11 نور نرم

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران