دستور HYPERLINKBASE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HYPERLINKBASE (متغیر سیستم) در اتوکد

مسیری را که برای کلیه لینکهای نسبی در نقاشی استفاده می شود ، مشخص می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: “”

اگر هیچ مقدار مشخص نشده باشد ، مسیر ترسیم برای همه لینک های نسبی استفاده می شود.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​