دستور GFNAME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GFNAME (متغیر سیستم) در اتوکد

الگوی پر کردن شیب را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: ۱

۱

خطی

۲

استوانه ای

۳

استوانه ای معکوس

۴

کروی

۵

نیمکره

۶

منحنی

۷

معکوس کروی

۸

نیمکره معکوس

۹

خمیده معکوس

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​