دستور GFCLRSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GFCLRSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که آیا یک شیب شیب از یک رنگ یا دو رنگ استفاده می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

0

شیب شیب دو رنگ
1 شیب یک رنگ پر کنید

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران