دستور GEOMAPIMAGE در اتوکد

GEOMAPIMAGE (فرمان)

بخشی از نقشه آنلاین را به شیء معروف به تصویر نقشه ضبط می کند و آن را در منطقه ترسیم قرار می دهد. یک تصویر نقشه حاوی یک تصویر کش شده از نقشه آنلاین است که حتی در صورت عدم اتصال به اینترنت ، می تواند نمایش داده و ترسیم شود . شما می توانید نقشه آنلاین را ضبط کنید تنها در صورتی که نمای فعلی نمای نقشه ای از WCS باشد.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

مشاهده  علامت
منطقه دیدنی نقشه آنلاین را در نمای فعلی ضبط می کند. این می تواند یک طرح چیدمان یا نمای فعلی در تب Model باشد.

گوشه اول  علامت
نقشه آنلاین یک ناحیه مستطیل مشخص را ضبط می کند. یک گوشه از منطقه مستطیل را مشخص کنید . اگر UCS فعلی با WCS مسطح نباشد ، UCS فعلی به طور موقت در UCS تغییر می کند نقشه آنلاین ساکن می شود ، ضمن مشخص کردن مرز.

  • گوشه روبرو – گوشه مورب مخالف منطقه مستطیل را مشخص می کند.

GEOMAPIMAGE (Command)

Captures a portion of the online map to an object known as a map image, and embeds
it in the drawing area.

A map image contains a cached image of the online map, which can be displayed and
plotted even when you are not connected to the Internet. You can capture the online
map only if the current view is a plan view of the WCS.

The following prompts are displayed.

Viewport Find
Captures the visible area of the online map in the current viewport. This can be a
layout viewport or the current view on the Model tab.

First corner Find
Captures the online map of a specified rectangular area. Specify one corner of the
rectangular area. If the current UCS is not planar with WCS, the current UCS temporarily
changes to the UCS the online map resides on, while specifying the boundary.

  • Opposite corner – Specifies the diagonally opposite corner of the rectangular area.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *