دستور GEOGRAPHICLOCATION در اتوکد

جغرافیایی (فرمان)

اطلاعات موقعیت جغرافیایی را به یک فایل طراحی اختصاص می دهد. شما با مشخص کردن طول و طول جغرافیایی یک مکان شناخته شده و علامت گذاری موقعیت مربوطه در فضای مدل ، یک موقعیت جغرافیایی را تعیین می کنید . همچنین می توانید سیستم مختصات پیش فرض GIS را که نسبت به آن عرض و عرض جغرافیایی مشخص شده است ، نادیده بگیرید .

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

نقشه  پیدا کردن
اگر وارد Autodesk A360 شوید ، کادر گفتگوی حاوی نقشه را نشان می دهد. مکانی را از روی نقشه انتخاب کنید . اگر در A360 وارد نشده اید ، فقط می توانید عرض جغرافیایی ، طول جغرافیایی و ارتفاع را مشخص کنید .
فایل  پیدا کردن
کادر کادر گفتگوی باز فایل استاندارد را نشان می دهد تا بتوانید یک فایل * .kml ( زبان نشانه گذاری کلید ) یا * .kmz (فشرده KML) را انتخاب کنید. این برنامه علامت مکان اول مشخص شده در پرونده مورد نظر را استخراج می کند.
یک نقطه را انتخاب کنید
نقطه ای از فضای مدل را مشخص می کند که با موقعیت جغرافیایی شما در کادر گفتگو مطابقت دارد . دستور یک نقطه ی متغیر بزرگنمایی زوم را که به عنوان نشانگر جغرافیایی معروف است در نقطه ای که مشخص می کنید قرار می دهد.
جهت زاویه شمالی را مشخص کنید
جهت شمال را به عنوان یک انحراف زاویه ای از محور X روی سیستم مختصات جهانی (WCS) مشخص می کند. به طور پیش فرض ، شمال
جهت Y مثبت است.
  • نکته اول – نقطه شروع یک خط را مشخص می کند که جهت شمال را نشان می دهد.
  • نکته دوم – نقطه انتهایی خط را نشان می دهد که جهت شمال را نشان می دهد.

GEOGRAPHICLOCATION (Command)

Assigns geographic location information to a drawing file.

You assign a geographic location by specifying the latitude and longitude of a known
location and marking the corresponding position in model space. You can also override
the default GIS coordinate system relative to which the latitude and longitude are
specified.

The following prompts are displayed.

Map Find
Displays a dialog box containing a map, if you are signed in to Autodesk A360. Pick
a location from the map. If you are not signed in to A360, you can only specify the
latitude, longitude, and elevation.
File Find
Displays a standard file open dialog box to enable you to select a *.kml (keyhole
markup language) or *.kmz (compressed KML) file. The program extracts the first place
mark specified in the file you select.
Select a point
Specifies the point in model space that corresponds to the geographic location you
specify in the dialog box. The command places a zoom invariant indicator known as
the geographic marker at the point you specify.
Specify north angle direction
Specifies the direction of the north as an angular deviation from the X axis on the World Coordinate System (WCS). By default, the north is the positive
Y direction.
  • First point– Specifies a start point of a line that indicates the north direction.
  • Second point– Specifies the end point of the line that indicates the north direction.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *