دستور GCSYMMETRIC در اتوکد

GCSYMMETRIC (فرمان)

باعث ایجاد محدودیت متقارن در مورد یک خط انتخاب شده ، اشیاء انتخاب شده را می کند.

علامت

این دستور معادل گزینه Symmetric در GEOMCONSTRAINT است. برای خطوط ، زاویه خط بصورت متقارن ساخته می شود (و نه نقاط انتهایی). برای قوس ها و دایره ها ، مرکز و شعاع متقارن ساخته می شوند (نه نقاط انتهایی قوس).

در زیر موارد و اشیاء محدودیت معتبر وجود دارد:

 • خط
 • قطعه پلی لاین
 • دایره
 • قوس
 • قوس پلی لاین
 • بیضوی
توجه: شما باید محوری داشته باشید كه اشیاء یا نقاط را متقارن كنید. به این خط خط تقارن گفته می شود.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

هدف – شی

یک شی را برای محدود کردن انتخاب می کند.

شیء اول

اولین شیئی که ساخته شود متقارن است.

شیء دوم

شیء دوم را که باید متقارن ساخته شود را انتخاب می کند.

خط متقارن

محوری را که در آن اشیاء و نقاط به صورت متقارن ساخته شده است ، مشخص می کند.

2 امتیاز

دو نقطه و یک خط تقارن را انتخاب می کند.

نکته اول

اولین نکته ای که باید به صورت متقارن انتخاب شود را انتخاب می کند.

نکته دوم

نکته دوم را که باید متقارن ساخته شود انتخاب می کند.

خط متقارن را انتخاب کنید

محوری را که در آن اشیاء و نقاط به صورت متقارن ساخته شده است ، مشخص می کند.

GCSYMMETRIC (Command)

Causes selected objects to become symmetrically constrained about a selected line.

Find

This command is equivalent to the Symmetric option in GEOMCONSTRAINT.

For lines, the line’s angle is made symmetric (and not the endpoints). For arcs and
circles, the center and radius are made symmetric (not the endpoints of the arc).

Following are the valid constraint objects and points:

 • Line
 • Polyline segment
 • Circle
 • Arc
 • Polyline arc
 • Ellipse
NOTE: You must have an axis around which you will constrain the objects or points to be
symmetrical. This is referred to as the symmetry line.

The following prompts are displayed.

Object

Selects an object to be constrained.

First Object

Selects the first object to be made symmetrical.

Second Object

Selects the second object to be made symmetrical.

Symmetric Line

Specifies the axis in which the objects and points are made to be symmetrical.

2Points

Selects two points and a symmetry line.

First Point

Selects the first point to be made symmetrical.

Second Point

Selects the second point to be made symmetrical.

Select Symmetric Line

Specifies the axis in which the objects and points are made to be symmetrical.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *