دستور GCCOINCIDENT در اتوکد

GCCOINCIDENT (فرمان)

دو نقطه را با هم و یا یک نقطه به یک منحنی (یا پسوند یک منحنی) محدود می کند.

علامت

این دستور معادل گزینه Coincident در GEOMCONSTRAINT است. یک نقطه محدودیت در یک جسم را می توان همزمان با یک جسم یا یک نقطه محدودیت در یک شی دیگر ایجاد کرد.

در زیر موارد و اشیاء محدودیت معتبر وجود دارد:

 • خط
 • قطعه پلی لاین
 • دایره
 • قوس
 • قوس پلی لاین
 • بیضوی
 • اسپلین
 • دو نقطه محدودیت معتبر

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

اولین نکته را انتخاب کنید
یک نقطه محدودیت را مشخص می کند.

نقطه

نکته ای را برای محدود کردن مشخص می کند.

نکته اول

اولین نکته از مورد جسم را محدود می کند.

نکته دوم

دومین نکته از مورد محدود بودن را مشخص می کند.

هدف – شی

یک شی را برای محدود کردن انتخاب می کند.

نقطه

اولین نکته از مورد جسم را محدود می کند.

چندگانه

نکات پی در پی را انتخاب می کند تا با شیء اول همزمان شود. گزینه Multiple هنگام استفاده از گزینه Object برای انتخاب اولین شی نمایش داده می شود.

Autoconstrain

اشیاء متعدد را انتخاب می کند. محدودیت های تصادفی برای اشیاء انتخاب شده با نقاط نامشخص که همزمان با یکدیگر هستند اعمال می شود . تعداد محدودیتهای اعمال شده در فوریت Command نمایش داده می شود. هنگامی که یک محدودیت تصادفی بین یک نقطه و یک قوس یا یک خط اعمال می شود ، می تواند بر روی خط یا قوس یا پسوند خط یا قوس قرار گیرد.

GCCOINCIDENT (Command)

Constrains two points together or a point to a curve (or an extension of a curve).

Find

This command is equivalent to the Coincident option in GEOMCONSTRAINT.

A constraint point on an object can be made coincident with an object or a constraint
point on another object.

Following are the valid constraint objects and points:

 • Line
 • Polyline segment
 • Circle
 • Arc
 • Polyline arc
 • Ellipse
 • Spline
 • Two valid constraint points

The following prompts are displayed.

Select first point
Specifies a constraint point.

Point

Specifies a point to be constrained.

First Point

Specifies the first point of the object to be constrained.

Second Point

Specifies the second point of the object to be constrained.

Object

Selects an object to be constrained.

Point

Specifies the first point of the object to be constrained.

Multiple

Picks successive points to coincide with the first object. The Multiple option is
displayed when you use the Object option to select the first object.

Autoconstrain

Selects multiple objects. Coincident constraints are applied to selected objects with
unconstrained points that are coincident to each other.

The number of constraints applied is displayed at the Command prompt.

When a coincident constraint is applied between a point and an arc or line, the point
can lie on the line or arc or the extension of the line or arc.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *