دستور FONTMAP (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور FONTMAP (متغیر سیستم) در اتوکد

پرونده نقشه برداری فونت را که برای جایگزینی قلم ها استفاده می شود را مشخص می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: acad.fmp (اتوکد) یا acadlt.fmp (اتوکد LT)

یک فایل نقشه برداری فونت شامل یک نقشه برداری فونت در هر خط است. قلم اصلی که در ترسیم استفاده می شود و قلم مورد نظر برای جایگزین کردن آن ، با یک جمع رنگ (؛) از هم جدا می شوند. به عنوان مثال ، برای جایگزینی فونت Times TrueType برای قلم رومی ، خط موجود در پرونده نقشه برداری به شرح زیر است:

romanc.shx؛ times.ttf

اگر FONTMAP به پرونده نقشه برداری فونت اشاره نکند ، اگر پرونده FMP یافت نشد ، یا اگر نام پرونده قلم مشخص شده در پرونده FMP یافت نشد ، از قلم تعریف شده در سبک استفاده می شود. در صورت یافتن قلم در سبک ، یک قلم مطابق قوانین جایگزینی جایگزین می شود.

FONTMAP فقط با متن ایجاد شده با دستور MTEXT کار می کند.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران