دستور DWGNAME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DWGNAME (متغیر سیستم) در اتوکد

نام نقشه فعلی را ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: Drawing1.dwg

اگر نقشه جدید هنوز ذخیره نشده است ، DWGNAME به صورت Drawing1.dwg پیش فرض می کند . نقشه های جدید اضافی با نام Drawing2.dwg ، Drawing3.dwg و غیره نامگذاری شده است .

محل ذخیره نقشه ترسیم شده در DWGPREFIX ذخیره می شود.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران