دستور DIMSPACE در اتوکد

DIMSPACE (فرمان)

فاصله بین ابعاد خطی یا ابعاد زاویه ای را تنظیم می کند.

علامت

فاصله بین خطوط بعد موازی برابر است. همچنین می توانید خطوط ابعاد یک سری از ابعاد خطی یا زاویه ای را با استفاده از مقدار فاصله 0 درست کنید.

فاصله فقط در ابعاد خطی موازی یا به ابعاد زاویه ای که دارای یک راس مشترک هستند ، اعمال می شود.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

Base Dimension را انتخاب کنید
یک بعد خطی یا زاویه ای موازی را مشخص می کند که دیگران در آن قرار می گیرند.
ابعاد به فضا را انتخاب کنید
ابعاد خطی یا زاویه ای موازی را به طور مساوی از بعد پایه مشخص می کند. پس از انتخاب کلیه ابعاد تنظیم شده ، Enter را فشار دهید.
مقدار را وارد کنید
فاصله بین ابعاد انتخاب شده را اعمال می کند.
خودکار
فاصله فاصله را بطور خودکار بر اساس ارتفاع متن مشخص شده در سبک بعد از اندازه پایه انتخاب شده محاسبه می کند. فاصله فاصله حاصل
از دو برابر متن متن بعد است.

DIMSPACE (Command)

Adjusts the spacing between linear dimensions or angular dimensions.

Find

The spacing between parallel dimension lines is made equal. You can also make the
dimension lines of a series of linear or angular dimensions line up by using a spacing
value of 0.

Spacing is applied only to parallel linear dimensions or to angular dimensions that
share a common vertex.

The following prompts are displayed.

Select Base Dimension
Specifies a parallel linear or angular dimension from which the others will be spaced.
Select Dimensions to Space
Specifies parallel linear or angular dimensions to space equally from the base dimension.
Press Enter after selecting all dimensions to be adjusted.
Enter Value
Applies a spacing distance between the selected dimensions.
Auto
Calculates the spacing distance automatically based on the text height specified
in the dimension style of the selected base dimension. The resulting spacing distance
is twice the height of the dimension text.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *