دستور DIMSE1 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMSE1 (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش اولین خط فرمت را سرکوب می کند.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: خاموش

خاموش

خط فرمت سرکوب نمی شود

بر

خط فرمت سرکوب می شود

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران