دستور DIMSD2 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMSD2 (متغیر سیستم) در اتوکد

سرکوب خط بعد دوم و فلش را کنترل می کند.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: خاموش

هنگامی که روشن است ، صفحه نمایش خط بعد و فلش را بین خط فرمت دوم و متن سرکوب می کند.

خاموش

خط بعد دوم سرکوب نمی شود

بر

خط بعد دوم سرکوب می شود

درباره نویسنده



بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکد



نظرات کاربران