دستور DIMLTEX2 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMLTEX2 (متغیر سیستم) در اتوکد

خط خط دوم خط فرمت دوم را تنظیم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: “”

مقدار BYLAYER ، BYBLOCK یا نام یک linetype است.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران