دستور DIMBREAK در اتوکد

DIMBREAK (فرمان)

خطوط بعد و فرمت را در جایی که از اشیاء دیگر عبور می کند می شکند یا بازیابی می کند.

علامت

می توان شکست های ابعادی را به ابعاد خطی ، زاویه ای و منظم اضافه کرد.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

Dimension را انتخاب کنید
یک ابعاد ابعادی یا چند لایه را مشخص می کند.
شی را انتخاب کنید
شیئی را مشخص می کند که از بعد یا شیء رهبر در تقاطع باشد. نتیجه باعث می شود فضا در هر دو طرف جسم متقاطع ایجاد شود. هر شکاف ابعادی ایجاد شده با استفاده از این گزینه با تغییر ابعاد یا یک جسم تقاطع به طور خودکار به روز می شود
.
چندگانه

ابعاد مختلفی را برای افزودن معافیت یا حذف معافیت از آن مشخص می کند.

خودکار

بعد مکانها به طور خودکار در تمام نقاط تقاطع اشیاء که از تقاطع انتخاب شده تقاطع دارند شکسته می شود . هر شکاف ابعادی ایجاد شده با استفاده از این گزینه با تغییر ابعاد یا یک جسم تقاطع به طور خودکار به روز می شود.

برداشتن

تمام شکاف های بعد را از ابعاد انتخاب شده حذف می کند.

کتابچه راهنمای

شکاف بصورت دستی را نشان می دهد. شما دو نقطه را در بعد ، پسوند یا خط رهبر برای محل استراحت مشخص می کنید.

DIMBREAK (Command)

Breaks or restores dimension and extension lines where they cross other objects.

Find

Dimension breaks can be added to linear, angular, and ordinate dimensions, among
others.

The following prompts are displayed.

Select Dimension
Specifies a dimension or multileader object.
Select Object
Specifies an object that intersects the dimension or leader object. The result makes
space on either side of the intersecting object. Any dimension break created using
this option is updated automatically when the dimension or an intersecting object
is modified.
Multiple

Specifies multiple dimensions to add breaks to or remove breaks from.

Auto

Places dimension breaks automatically at all the intersection points of the objects
that intersect the selected dimension. Any dimension break created using this option
is updated automatically when the dimension or an intersecting object is modified.

Remove

Removes all dimension breaks from the selected dimensions.

Manual

Places a dimension break manually. You specify two points on the dimension, extension,
or leader line for the location of the break.

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​