دستور CUI در اتوکد

CUI (فرمان)

عناصر رابط کاربری سفارشی شده را در محصول مدیریت می کند.

علامت

جعبه گفتگوی Customize User Interface نمایش داده می شود. عناصر رابط کاربری مانند فضای کاری ، پانل های روبان ، نوار ابزار ، منوها ، منوهای میانبر و میانبرهای صفحه کلید ، همه از این کادر گفتگو مدیریت می شوند.

توجه: پرونده CUIx مبتنی بر XML جایگزین پرونده CUI مورد استفاده در محصولات مبتنی بر اتوکد ۲۰۰۶ از طریق محصولات مبتنی بر اتوکد ۲۰۰۹ می شود ، و هر دو منوی میراث (MNS) و قالب منوی میراث (MNU) استفاده شده قبل از محصولات مبتنی بر اتوکد ۲۰۰۶ .

CUI (Command)

Manages the customized user interface elements in the product.

Find

The Customize User Interface Dialog Box is displayed.

User interface elements such as workspaces, ribbon panels, toolbars, menus, shortcut
menus, and keyboard shortcuts are all managed from this dialog box.

NOTE:The XML-based CUIx file replaces the CUI file used in AutoCAD 2006-based products
through AutoCAD 2009-based products, and both the legacy menu (MNS) and legacy menu
template (MNU) files used prior to AutoCAD 2006-based products.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید