دستور COORDS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور COORDS (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا موقعیت مکان نما در نوار وضعیت به طور مداوم یا فقط در مواقع خاص به روز می شود. همچنین فرمی را که در آن مختصات نمایش داده می شود ، کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: ۱
هنگام بروزرسانی قالب

۰

فقط وقتی نقاط را مشخص می کنید

مختصات مطلق

۱

به طور مداوم

مختصات مطلق

۲

به طور مداوم

مختصات قطبی نسبی – وقتی یک نقطه ، مسافت یا یک زاویه را مشخص می کنید از درون یک فرمان استفاده کنید.

مختصات مطلق – در همه زمان های دیگر.

توجه: مقادیر Z همیشه در مختصات مطلق هستند.

۳

به طور مداوم

مختصات جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی). از قالب مشخص شده در متغیر سیستم GEOLATLONGFORMAT استفاده می کند.

توجه: مقادیر Z هنگام نمایش فایل جغرافیایی حاوی اطلاعات موقعیت جغرافیایی نشان داده نمی شوند.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​