دستور CMLSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CMLSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

عرض کلی یک قطعه قطعه را کنترل می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۱.۰۰۰۰ (امپریالیستی) یا ۲۰.۰۰۰۰ (متریک)

یک فاکتور مقیاس ۲.۰ مولتی خط را دو برابر تعریف سبک تولید می کند. یک عامل در مقیاس صفر ، قطعه قطعه را در یک خط فرو می ریزد. یک فاکتور مقیاس منفی مرتب سازی خطوط افست (یعنی کوچکترین یا بیشترین منفی در هنگام کشش چند قطبی از سمت چپ به راست) قرار می گیرد.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربران