زبانه Tolerances (دقت اندازه گذاری در پنجره مدیریت خطوط اندازه گذاری در اتوکد)

زبانه Tolerances (در پنجره مدیریت خطوط اندازه گذاری در اتوکد) نمایش و فرمت tolerance (دقت اندازه گذاری) متن خطوط اندازه گذاری را مشخص می کند. لیست گزینه ها در پنجره گزینه های زیر نمایش داده

ادامه مطلب »

پنجره تنظیمات SteeringWheels در اتوکد

پنجره تنظیمات SteeringWheels در اتوکد تنظیمات SteeringWheels را کنترل می کند. لیست گزینه ها گزینه های زیر نمایش داده می شود. Big Wheels چرخ های بزرگ Preview Thumbnail پیش نمایش تصویر بند انگشتی پیش نمایش زمان

ادامه مطلب »

دستور SKETCHINC (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SKETCHINC (متغیر سیستم) در اتوکد افزایش ضبط را برای فرمان SKETCH تنظیم می کند. نوع: عدد حقیقی ذخیره شده در: نقشه مقدار اولیه: 0.1000 (امپریالیستی) یا 1.0000 (متریک) منابع مرتبط دستورات مربوط به اشیاء

ادامه مطلب »

دستور SKETCH در اتوکد

اسکچ (فرمان) مجموعه ای از بخش های خط آزاد ایجاد می کند. علامت طراحی برای ایجاد مرزهای نامنظم یا ردیابی با دیجیتایزر مفید است. قبل از طراحی ، نوع شی (خط ، پلی و یا اسپلین)

ادامه مطلب »

SELECTIONCYCLING (متغیر سیستم) در اتوکد

SELECTIONCYCLING (متغیر سیستم) در اتوکد گزینه های صفحه نمایش مرتبط با همپوشانی اشیاء و دوچرخه سواری انتخاب را کنترل می کند. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: Registry مقدار اولیه: -2 هنگامی که روی اجسام

ادامه مطلب »

SAFEMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

SAFEMODE (متغیر سیستم) نشان می دهد که آیا می توان بارگیری و اجرای کد اجرایی را در جلسه فعلی اتوکد اجرا کرد. (فقط خواندنی) نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: ذخیره نمی شود مقدار اولیه:

ادامه مطلب »

دستور ISAVEBAK (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ISAVEBAK (متغیر سیستم) در اتوکد سرعت ذخیره را بهبود می بخشد ، خصوصاً برای نقشه های بزرگ. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رجیستری مقدار اولیه: 1 ISAVEBAK ایجاد پرونده پشتیبان (BAK) را کنترل

ادامه مطلب »

دستور GFCLR2 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GFCLR2 (متغیر سیستم) در اتوکد رنگ دوم را برای پر کردن گرادیان دو رنگی مشخص می کند. نوع: رشته ذخیره شده در: ذخیره نمی شود مقدار اولیه: “رنگ زرد” مقادیر معتبر شامل موارد زیر

ادامه مطلب »

دستور EXPVALUE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور EXPVALUE (متغیر سیستم) در اتوکد مقدار قرار گرفتن در معرض مورد نور را هنگام اجرا رندر (render) ارائه می دهد. نوع: عدد حقیقی ذخیره شده در: ترسیم مقدار اولیه: 8.8 مقدار نوردهی (میزان نور)

ادامه مطلب »

Dynamic-Input-Status-Bar-Button

Dynamic Input (Status Bar Button) Dynamic Input (Status Bar Button) Displays a command interface near the cursor, which you can use to enter commands and specify options and values. Find Right-clicking the button accesses a

ادامه مطلب »

دستور DELOBJ (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DELOBJ (متغیر سیستم) در اتوکد کنترل می کند هندسه مورد استفاده برای ایجاد اشیاء دیگر حفظ یا حذف می شود. نوع: عدد صحیح ذخیره شده در: رجیستری مقدار اولیه: 3 قابلیت های این متغیر

ادامه مطلب »