دستور CAMERA در اتوکد برای تنظیم دوربین و موقعیت مکانی

CAMERA (فرمان)

یک دوربین و موقعیت مکانی را برای ایجاد و ذخیره یک نمای سه بعدی از اشیاء را در اتوکد تنظیم می کند.

علامت

 

 

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود

Camera location (محل دوربین)
نقطه ای را برای مشاهده اشیاء در یک مدل تنظیم می کند. یک مقدار وارد کنید یا یک نقطه را مشخص کنید.
Target location (محل مورد نظر)
مکان هدف یک لنز دوربین را تنظیم می کند. یک مقدار وارد کنید یا یک نقطه را مشخص کنید.
؟ List € “لیست دوربین

لیستی از دوربینهای تعریف شده در حال حاضر را نشان می دهد. یک نام دوربین وارد کنید یا * را وارد کنید تا در تمام دوربین ها لیست شود.

Name (نام)

نام جدیدی را برای دوربین فعلی مشخص می کند.

Location (محل)

قرار دادن اولیه دوربین را اصلاح کنید.

Height (ارتفاع)

ارتفاع دوربین را مشخص می کند.

Target (هدف)

هدف دوربین را مشخص می کند.

Lens (لنز)

طول لنز دوربین را در میلی متر مشخص می کند که باید عدد مثبتی باشد که ۶۰۰ یا کمتر باشد.

Clipping (بریدن)

پلان گیرنده جلو و عقب را مشخص کرده و مقادیر آنها را تعیین می کند. پلانها بریدگی مرزهایی هستند که محدوده میدان دید را نشان می دهند.

  • پلان جلویی را فعال کنید؟ بله یا خیر را مشخص کنید
  • صفحه جابجایی جلوی پلان را که از صفحه هدف جبران می شود ، مشخص کنید. فاصله را وارد کنید.
  • پلان قطع کردن را فعال کنید؟ بله یا خیر را مشخص کنید
  • مشخص کردن عقب قطع پلان از پلان هدف. فاصله را وارد کنید.
View (نما)

تنظیم تغییر وضعیت نمای فعلی برای مطابقت با تنظیمات دوربین را تعیین می کند. بله یا خیر را مشخص کنید

Exit (خروج)

فرمان را پایان می دهد ، تنظیمات فعلی را ذخیره می کند.

CAMERA (Command)

Sets a camera and target location to create and save a 3D perspective view of objects.

Find

The following prompts are displayed

Camera location
Sets the point from which to view objects in a model. Enter a value or specify a point.
Target location
Sets the target location of a camera’s lens. Enter a value or specify a point.
?—List Cameras

Displays a list of the currently defined cameras. Enter a camera name or enter * to
list all cameras.

Name

Specifies a new name for the current camera.

Location

Modifies the initial placement of the camera.

Height

Specifies the camera height.

Target

Specifies the target of the camera.

Lens

Specifies the lens length of the camera in millimeters, which must be a positive number
that is 600 or less.

Clipping

Defines front and back clipping planes and sets their values. Clipping planes are
boundaries that set limits on the field of view.

  • Enable front clipping plane? Specify Yes or No.
  • Specify front clipping plane offset from target plane. Enter a distance.
  • Enable back clipping plane? Specify Yes or No.
  • Specify back clipping plane offset from target plane. Enter a distance.
View

Sets whether to switch the current view to match the camera settings. Specify Yes
or No.

Exit

Ends the command, saving the current settings.

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​