محاسبه فاصله (در فرمان CAL – ماشین حساب اتوکد)

محاسبه فاصله بین دو نقطه در ماشی حساب اتوکد

dist(p1, p2)

فاصله بین دو نقطه، p1 و p2 را تعیین می‌کند. این همانند عبارت بردار abs( p1 – p2 ) است.

dpl(p, p1, p2)

فاصله کوتاه‌ترین بین نقطه p و خطی که از نقاط p1 و p2 عبور می‌کند را تعیین می‌کند.

dpp(p, p1, p2, p3)

فاصله از نقطه p تا صفحه‌ای که توسط سه نقطه (p1, p2, p3) تعریف شده است را تعیین می‌کند.

dist(p1, p2)

فاصله بین دو نقطه، p1 و p2 را تعیین می‌کند. این همانند عبارت بردار abs( p1 – p2 ) است.

در مثال زیر، نیمی از فاصله بین مراکز دو شیء انتخاب شده را برمی‌گرداند:

dist(cen, cen)/2

در مثال زیر، فاصله بین نقطه 3,2,4 و یک صفحه‌ای که توسط سه نقطه انتخابی (end, end, end) تعریف می‌شود را پیدا می‌کند:

dpp([3,2,4],end, end, end)

 

 

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران