دستور BGRIPSET در اتوکد

BGRIPSET (فرمان)

دسته های مرتبط با یک پارامتر را ایجاد ، حذف یا تنظیم مجدد می کند.

تعداد گرفتن نمایش داده شده برای یک پارامتر را مشخص می کند. همچنین موقعیت دسته ها را برای یک پارامتر در محل پیش فرض آنها تنظیم می کند. فقط می توانید از دستور BGRIPSET در Block Editor استفاده کنید.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

پارامتر را انتخاب کنید
یک پارامتر را در تعریف بلوک پویای فعلی انتخاب کنید.
۰ / ۱ / ۲ / ۴
تعداد گیربکس ها را برای نمایش در پارامتر وارد کنید. (تعداد گرفتن اطلاعات بسته به نوع پارامتری که انتخاب کرده اید متفاوت خواهد بود.)
بازپرداخت
نقاط کنترل موجود در تعریف بلوک را در مکانهای پیش فرض آنها بازیابی می کند

BGRIPSET (Command)

Creates, deletes, or resets grips associated with a parameter.

Specifies the number of grips displayed for a parameter. Also resets the position
of grips for a parameter to their default location. You can only use the BGRIPSET
command in the Block Editor.

The following prompts are displayed.

Select Parameter
Select a parameter in the current dynamic block definition.
۰ / ۱ / ۲ / ۴
Enter the number of grips to display for the parameter. (The number of grips available
will vary depending on the type of parameter you selected.)
Reposition
Restores the existing grips in the block definition to their default locations

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید