دستور AUTOMATICPUB (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور AUTOMATICPUB (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که فایل های الکترونیکی (DWF / PDF) هنگام ذخیره یا بستن نقشه ها (DWG) به طور خودکار ایجاد شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 0

0

هنگام ذخیره یا بسته شدن یک نقشه ، انتشار خودکار را برای فایل های DWF / PDF خاموش می کند

1

انتشار را به صورت خودکار در پرونده های DWF / PDF روشن می کند وقتی یک نقشه ذخیره یا بسته می شود

فرمان AUTOPUBLISH گزینه های اضافی را کنترل می کند.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران