دستور ATTIPEDIT در اتوکد ویرایش اتریب های در محیط ترسیم

ATTIPEDIT (فرمان)

با استفاده از این دستور می توان اتریب های (Attribute) موجود در محیط ترسیم اتوکد را ویرایش کرد. محتوای متنی یک ویژگی را در یک بلوک تغییر می دهد.

 

اگر یک ویژگی یک خط را انتخاب کنید، ویرایشگر متن درجا بدون نوار ابزار متن قالب بندی و خط کش نمایش داده می شود. برای نمایش گزینه ها راست کلیک کنید.

اگر یک ویژگی چند سطحی را انتخاب کنید، ویرایشگر متن درجا با نوار ابزار متن قالب بندی و خط کش نمایش داده می شود.

بسته به تنظیم متغیر سیستم ATTIPE، نوار ابزار Text Formatting نمایش داده شده یا نسخه مختصر نمایش داده شده یا نسخه کامل است. برای سازگاری با نسخه های قبلی محصول و عملیات ویرایش از نسخه مختصر استفاده کنید. برای گزینه های قالب بندی متن اضافی از نسخه کامل استفاده کنید.

توجه: همه گزینه های قالب بندی MTEXT حتی با ویرایشگر کامل در مکان برای ویژگی های چند خطی در دسترس نیست.

اعلان زیر نمایش داده می شود.

ویژگی را برای ویرایش انتخاب کنید

یک ویژگی را در یک بلوک انتخاب کرده و در ویرایشگر متن درجا تغییراتی ایجاد کنید.

ATTIPEDIT (Command)

Changes the textual content of an attribute within a block.

If you select a single-line attribute, the In-Place Text Editor is displayed without
the Text Formatting toolbar and the ruler. Right-click to display options.

If you select a multiple-line attribute, the In-Place Text Editor is displayed with
the Text Formatting toolbar and the ruler.

Depending on the setting of the ATTIPE system variable, the Text Formatting toolbar
displayed is either the abbreviated version shown, or the full version. Use the abbreviated
version for compatibility with previous product releases and editing operations. Use
the full version for additional text formatting options.

NOTE: Not all MTEXT formatting options are available for multiline attributes even with
the full In-Place Editor.

The following prompt is displayed.

Select attribute to edit

Select an attribute within a block and make changes in the In-Place Text Editor.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید