دستور SSMAUTOOPEN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور SSMAUTOOPEN (متغیر سیستم) در اتوکد

عملکرد صفحه نمایش Sheet Set Manager را هنگام باز شدن نقشه ای کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 1

0

Sheet Set Manager را بطور خودکار باز نمی کند

1

Sheet Set Manager را بطور خودکار باز می کند

SSMAUTOOPEN و SSLOCATE باید هر دو روی 1 تنظیم شوند تا یک برگه به ​​صورت خودکار در Sheet Set Manager باز شود.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران