دستور ۳DDWFPREC (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ۳DDWFPREC (متغیر سیستم) در اتوکد

میزان دقت ۳D DWF یا ۳D DWFx را در اتوکد کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۲

این متغیر سیستم دامنه ای از ۱ تا ۶ دارد. مقادیر بالاتر دارای دقت بالاتری می باشند.

مقدار ۳DDWFPREC

ارزش انحراف

۱

۱

۲

۰.۵

۳

۰.۲

۴

۰.۱

۵

۰.۰۱

۶

۰.۰۰۱

توجه: تنظیم مقدار ۳DDWFPREC از ۵ یا ۶ باعث ایجاد فایل ها یا برگه های بسیار بزرگ در DWF یا DWFx می شود.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​