دستور ۳DARRAY در اتوکد (نحوه ایجاد کپی منظم اشکال سه بعدی به صورت آرایه)

دستور ۳DARRAY در اتوکد به منظور کپی منظم اشکال سه بعدی در سه راستای X، Y و Z می باشد. با استفاده از این دستور می توان به راحتی یک شکل سه بعدی را در راستاهای مختلف کپی کرد. برای استفاده از این دستور ابتدا ۳A را در خط فرمان تایپ کرده و اینتر بزنید و شکل سه بعدی را انتخاب کنید و مجددا اینتر بزنید. در اینجا دو گزینه پیشنهاد می گردد [Rectangular/Polar] در Rectangular کپی به صورت دکارتی و در Polar به صورت قطبی صورت می گیرد.

نماد

در روش Rectangular می بایست ۶ عدد وارد گردد:

تعداد اشکال در راستای X

تعداد اشکال در راستای Y

تعداد اشکال در راستای Z

فاصله اشکال در راستای X

فاصله اشکال در راستای Y

فاصله اشکال در راستای Z

در روش Polar می بایست ۲ عدد وارد گردد:

تعداد اشکال در راستای X

زاویه اشکال

در روش Polar در نهایت پرسش می شود که شکل چرخانده شود و یا خیر

 

این فرمان آرایه های سه بعدی مستطیلی یا قطبی غیرتعاملی ایجاد می کند.

عملکرد ۳DARRAY با دستور پیشرفته ARRAY جایگزین شده است که به شما امکان می دهد آرایه های انجمنی یا غیر انجمنی، ۲ بعدی یا ۳ بعدی، مستطیلی، مسیری یا قطبی ایجاد کنید.

برای آرایه های مستطیلی سه بعدی، علاوه بر ستون ها و ردیف ها، تعداد سطوح را نیز در جهت Z مشخص می کنید. برای آرایه های قطبی سه بعدی، شما محور چرخش را با هر دو نقطه در فضا مشخص می کنید.

کل مجموعه انتخاب به عنوان یک عنصر واحد در آرایه در نظر گرفته می شود.

اعلان های زیر نمایش داده می شود.

Select objects اشیاء را انتخاب کنید

اشیاء مورد نظر را برای آرایه انتخاب کنید.

Rectangular مستطیل شکل

اشیاء را در ماتریسی از ردیف ها ( محور X )، ستون ها ( محور Y ) و سطوح ( محور Z ) کپی می کند. یک آرایه باید حداقل دو سطر یا دو ستون یا دو سطح داشته باشد.

مقادیر مثبت آرایه را در امتداد محورهای مثبت X ، Y و Z ایجاد می کنند . مقادیر منفی آرایه را در امتداد محورهای منفی X ، Y و Z ایجاد می کنند .

 

Number of rows (—) تعداد ردیف (-)
تعداد سطرهایی که باید در محور X تکرار شوند را مشخص می کند .
Number of columns (|||) تعداد ستون ها (|||)
تعداد سطرهایی که باید در محور Y تکرار شوند را مشخص می کند .
Number of levels (…) تعداد سطوح (…)
تعداد ردیف هایی که باید در محور Z تکرار شوند را مشخص می کند .
Distance between rows (—) فاصله بین ردیف ها (-)
فاصله بین نقاط پایه آیتم های آرایه شده در امتداد محور X را مشخص می کند .
Distance between columns (|||) فاصله بین ستون ها (|||)
فاصله بین نقاط پایه آیتم های آرایه شده در امتداد محور Y را مشخص می کند .
Distance between levels (…) فاصله بین سطوح (…)
فاصله بین نقاط پایه آیتم های آرایه شده در امتداد محور Z را مشخص می کند

Polar قطبی

اشیاء حول محور چرخش را کپی می کند. زاویه مشخص شده تعیین می کند که اجسام تا چه اندازه حول محور چرخش آرایه شده اند.

Number of items in the array تعداد آیتم های موجود در آرایه

تعداد آیتم های آرایه شده را مشخص می کند.

Angle to fill زاویه برای پر کردن

زاویه بین اولین و آخرین مورد در آرایه را مشخص می کند. یک عدد منفی یک چرخش آرایه در جهت عقربه های ساعت ایجاد می کند.

Rotate arrayed objects? اشیاء آرایه شده را بچرخانید؟

کنترل می‌کند که آیا آیتم‌ها هنگام آرایه‌بندی چرخانده می‌شوند یا خیر.

  • آره. موارد را در امتداد محور چرخش می چرخاند.
  • خیر. جهت گیری یکسانی را برای همه اشیاء در آرایه حفظ می کند.

Center point of array نقطه مرکزی آرایه

نقطه مرکزی اشیاء آرایه شده را مشخص می کند.
Second point on axis of rotation نقطه دوم در محور چرخش نقطه دومی را مشخص می کند که جهت محور چرخش را از نقطه مرکزی تعیین می کند.

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​