دستورات سیستمی

 

دستورات سیستمی در اتوکد شامل موارد زیر می باشد.

 

 

دستور اصلی خلاصه توضیحات امتیاز
۳DCONVERSIONMODE برای تبدیل تعاریف مواد و نور به نسخه فعلی محصول اتوکد استفاده می شود. ۱
۳DDWFPREC میزان دقت ۳D DWF یا ۳D DWFx را در اتوکد کنترل می کند. ۱
۳DOSMODE snap های یک شی سه بعدی را فعال می کند. ۲
۳DSELECTIONMODE اولویت انتخاب اشیاء را با هم همپوشانی بصری و فیزیکی، هنگام استفاده از فرمت های بصری سه بعدی کنترل می کند. ۱
ACADLSPASDOC کنترل می کند که فایل acad.lsp در هر نقشه ای که باز می شود، بارگذاری گردد و یا فقط در اولین نقشه ای که باز شده است بار گذاری گردد. ۱
ACADPREFIX مسیرهای جستجوی فایل پشتیبانی را مشخص کرده در کادر محاوره ای نمایش می دهد (فقط خواندنی). ۱
ACADVER شماره نسخه اتوکد را نمایش می دهد. (فقط خواندنی) ۲
ACTPATH مسیرهای اضافی برای بارگیری ماکروهای اکشن (action macros) را برای پخش مشخص می کند. ۱
ACTRECORDERSTATE وضعیت فعلی ضبط کننده اکشن (Action Recorder) را مشخص می کند. (فقط خواندنی) ۱
ACTRECPATH مسیری را که برای ذخیره ماکروهای اکشن (action macros) جدید می باشد، مشخص می کند. ۱
ACTUI کنترل پانل Action Recorder را هنگام ضبط و پخش ماکرو کنترل می کند. ۱
ADCSTATE نشان می دهد که پنجره DesignCenter باز است یا بسته است. (فقط خواندنی) ۱
AFLAGS گزینه هایی را برای attribute ها تنظیم می کند. ۱
ANGBASE زاویه پایه صفر (۰) را با توجه به UCS فعلی تنظیم می کند. ۱
ANGDIR جهت زاویه های مثبت را در اتوکد تنظیم می کند. ۲
ANNOALLVISIBLE اشیاء annotative را که از مقیاس annotation فعلی پشتیبانی نمی کنند ، مخفی یا نمایش می دهد. ۱
ANNOAUTOSCALE در هنگام تغییر مقیاس annotative ، اشیاء annotative را برای پشتیبانی از مقیاس annotative به روز می کند. ۱
ANNOMONITOR مانیتور annotation را روشن یا خاموش می کند. هنگامی که مانیتور annotation روشن است ، با قرار دادن نشان بر روی آنها ، همه یادداشتهای غیر انجمن (non-associative) را پرچم گذاری می کند. ۱
ANNOTATIVEDWG مشخص می کند که نقشه هنگام وارد شدن به نقشه دیگر ، به عنوان یک بلوک annotative رفتار خواهد کرد یا خیر. ۱
APBOX جعبه AutoSnap را روشن یا خاموش می کند. ۱۰
APERTURE اندازه جعبه هدف snap را کنترل می کند. ۱۰
APPAUTOLOAD هنگام بارگیری برنامه های افزونه کنترل می شود. ۲
APPLYGLOBALOPACITIES تنظیمات شفافیت را برای همه پالت ها اعمال می کند. ۱
APSTATE نشان می دهد که آیا پنجره Block Writing Palettes در Block Editor باز است یا بسته. (فقط خواندنی) ۱
AREA آخرین منطقه محاسبه شده توسط فرمان AREA را ذخیره می کند. (فقط خواندنی) ۲
ARRAYASSOCIATIVITY رفتار پیش فرض آرایه های جدید را به صورت ارتباطی (Associative) یا  غیر ارتباطی (Non-associative) تنظیم می کند. ۲
ARRAYEDITSTATE نشان می دهد که آیا نقشه در حالت ویرایش آرایه است یا خیر ، که هنگام ویرایش اشیاء منبع یک آرایه ارتباطی (associative array’s) فعال شده است. (فقط خواندنی) ۱
ARRAYTYPE نوع آرایه پیش فرض را مشخص می کند. ۲
ATTDIA کنترل می کند که آیا دستور INSERT از یک کادر گفتگوی برای ورودی مقدار ویژگی استفاده می کند. ۱
ATTIPE کنترل می کند که نوار ابزار قالب بندی متن با ویرایشگر داخلی برای اصلاح multiline attributes نمایش داده می شود. ۱
ATTMODE نمایش صفات را کنترل می کند. ۱
ATTMULTI کنترل می کند که آیا می توان اتریب های چند خطی (multiline attributes) ایجاد کرد. ۱
ATTREQ کنترل می کند INSERT هنگام تنظیم بلوک از تنظیمات attribute پیش فرض استفاده کند. ۱
AUDITCTL کنترل می کند که AUDIT پرونده گزارش (ADT) ایجاد کند یا خیر. ۱
AUNITS واحد ها را برای زاویه ها در اتوکد تنظیم می کند. ۲
AUPREC دقت صفحه نمایش را برای واحدهای زاویه ای و مختصات در اتوکد تنظیم می کند. ۱
AUTODWFPUBLISH کنترل می کند که فایل های DWF (طراحی وب قالب) با ذخیره کردن یا بستن نقشه ها (DWG) به طور خودکار ایجاد شوند. ۱
AUTOMATICPUB کنترل می کند که فایل های الکترونیکی (DWF / PDF) هنگام ذخیره یا بستن نقشه ها (DWG) به طور خودکار ایجاد شود. ۱
AUTOSNAP صفحه نمایش نشانگر AutoSnap ، ابزار و آهنربا را کنترل می کند. ۱
BACKGROUNDPLOT کنترل می کند که آیا طرح پس زمینه برای طرح و انتشار روشن است یا خاموش . ۱
BACKZ clipping plane پشت را از صفحه هدف برای منظره فعلی ، در ترسیم واحدها ، ذخیره می کند. ۱
BACTIONBARMODE تعیین می کند که آیا action bars یا اشیاء legacy action در Block Editor نمایش داده شوند. ۱
BACTIONCOLOR رنگ متن actions را در Block Editor تنظیم می کند. ۱
BCONSTATUSMODE وضعیت نمایش constraint را روشن و خاموش می کند و سایه اشیا را بر اساس سطح محدودیت آنها کنترل می کند. ۱
BDEPENDENCYHIGHLIGHT کنتر می کند که هنگامی که یک پارامتر ، action یا گره در ویرایشگر بلوک انتخاب می شود ، اشیاء dependent را هایلایت شوند یا خیر. ۱
BGRIPOBJCOLOR رنگ دستگیره ها را در Block Editor تنظیم می کند. ۱
BGRIPOBJSIZE سایز نمایش گیره های سفارشی custom grips را در ویرایشگر بلوک Block Editor نسبت به صفحه نمایش تنظیم می کند. ۱
BINDTYPE نحوه عملکرد اسناد را در xref برای “اشیاء نامگذاری شده” (named objects) کنترل می کند. ۱
فرمان Blipmode حذف نقاط موقت مزاحم بر روی صفحه نمایش اتوکد هنگام ترسیم ۱۰
BLOCKEDITLOCK
BLOCKEDITOR
BLOCKTESTWINDOW
BPARAMETERCOLOR
BPARAMETERFONT
BPARAMETERSIZE
BPTEXTHORIZONTAL
BTMARKDISPLAY
BVMODE
CACHEMAXFILES
CACHEMAXTOTALSIZE
CALCINPUT
CAMERADISPLAY
CAMERAHEIGHT
CANNOSCALE
CANNOSCALEVALUE
CAPTURETHUMBNAILS
CBARTRANSPARENCY
CCONSTRAINTFORM
CDATE
CECOLOR
CELTSCALE
CELTYPE
CELWEIGHT
CENTERMT
CETRANSPARENCY
CGEOCS
CHAMFERA
CHAMFERB
CHAMFERC
CHAMFERD
CHAMMODE
CIRCLERAD
CLAYER
CLAYOUT
CLEANSCREENSTATE
CLIPROMPTLINES
CLIPROMPTUPDATE
CLISTATE
CMATERIAL
CMDACTIVE
CMDDIA
CMDECHO
CMDINPUTHISTORYMAX
CMDNAMES
CMFADECOLOR
CMFADEOPACITY
CMLEADERSTYLE
CMLJUST
CMLSCALE
CMLSTYLE
COLORTHEME
COMMANDPREVIEW فرمان command
COMPASS
COMPLEXLTPREVIEW
CONSTRAINTBARDISPLAY
CONSTRAINTBARMODE
CONSTRAINTINFER
CONSTRAINTNAMEFORMAT
CONSTRAINTSOLVEMODE
CONTENTEXPLORERSTATE
COORDS
COPYMODE
CPLOTSTYLE
CPROFILE
CROSSINGAREACOLOR
CSHADOW
CTABLESTYLE
CTAB
CULLINGOBJSELECTION
CULLINGOBJ
CURSORBADGE
CURSORSIZE
CVIEWDETAILSTYLE
CVIEWSECTIONSTYLE
CVPORT
DATALINKNOTIFY
DATE
DBCSTATE
DBLCLKEDIT
DBMOD
DCTCUST
DCTMAIN
DEFAULTGIZMO
DEFAULTLIGHTING
DEFAULTLIGHTINGTYPE
DEFLPLSTYLE
DEFPLSTYLE
DELOBJ
DEMANDLOAD
DESIGNFEEDSTATE
DGNFRAME
DGNIMPORTMAX
DGNIMPORTMODE
DGNMAPPINGPATH
DGNOSNAP
DIASTAT
DIGITIZER
DIMADEC
DIMALTD
DIMALTF
DIMALTRND
DIMALT
DIMALTTD
DIMALTTZ
DIMALTU
DIMALTZ
DIMANNO
DIMAPOST
DIMARCSYM
DIMASSOC
DIMASZ
DIMATFIT
DIMAUNIT
DIMAZIN
DIMBLK1
DIMBLK2
DIMBLK
DIMCEN
DIMCLRD
DIMCLRE
DIMCLRT
DIMCONSTRAINTICON
DIMCONTINUEMODE
DIMDEC
DIMDLE
DIMDLI
DIMDSEP
DIMEXE
DIMEXO
DIMFRAC
DIMFXLON
DIMFXL
DIMGAP
DIMJOGANG
DIMJUST
DIMLAYER
DIMLDRBLK
DIMLFAC
DIMLIM
DIMLTEX1
DIMLTEX2
DIMLTYPE
DIMLUNIT
DIMLWD
DIMLWE
DIMPICKBOX
DIMPOST
DIMRND
DIMSAH
DIMSCALE
DIMSD1
DIMSD2
DIMSE1
DIMSE2
DIMSOXD
DIMSTYLE
DIMTAD
DIMTDEC
DIMTFAC
DIMTFILLCLR
DIMTFILL
DIMTIH
DIMTIX
DIMTMOVE
DIMTM
DIMTOFL
DIMTOH
DIMTOLJ
DIMTOL
DIMTP
DIMTSZ
DIMTVP
DIMTXSTY
DIMTXTDIRECTION
DIMTXTRULER
DIMTXT
DIMTZIN
DIMUPT
DIMZIN
DISPSILH
DISTANCE
DIVMESHBOXHEIGHT
DIVMESHBOXLENGTH
DIVMESHBOXWIDTH
DIVMESHCONEAXIS
DIVMESHCONEBASE
DIVMESHCONEHEIGHT
DIVMESHCYLAXIS
DIVMESHCYLBASE
DIVMESHCYLHEIGHT
DIVMESHPYRBASE
DIVMESHPYRHEIGHT
DIVMESHPYRLENGTH
DIVMESHSPHEREAXIS
DIVMESHSPHEREHEIGHT
DIVMESHTORUSPATH
DIVMESHTORUSSECTION
DIVMESHWEDGEBASE
DIVMESHWEDGEHEIGHT
DIVMESHWEDGELENGTH
DIVMESHWEDGESLOPE
DIVMESHWEDGEWIDTH
DONUTID
DONUTOD
DRAGMODE
DRAGP1
DRAGP2
DRAGVS
DRAWORDERCTL
DRSTATE
DTEXTED
DWFFRAME
DWFOSNAP
DWGCHECK
DWGCODEPAGE
DWGNAME
DWGPREFIX
DWGTITLED
DXEVAL
DYNCONSTRAINTMODE
DYNDIGRIP
DYNDIVIS
DYNINFOTIPS
DYNMODE
DYNPICOORDS
DYNPIFORMAT
DYNPIVIS
DYNPROMPT
DYNTOOLTIPS
EDGEMODE
ELEVATION
ENTERPRISEMENU
ERHIGHLIGHT
ERRNO
ERSTATE
EXPERT
EXPLMODE
EXPORTEPLOTFORMAT
EXPORTMODELSPACE
EXPORTPAGESETUP
EXPORTPAPERSPACE
EXPVALUE
EXPWHITEBALANCE
EXTMAX
EXTMIN
EXTNAMES
FACETERDEVNORMAL
FACETERDEVSURFACE
FACETERGRIDRATIO
FACETERMAXEDGELENGTH
FACETERMAXGRID
FACETERMESHTYPE
FACETERMINUGRID
FACETERMINVGRID
FACETERPRIMITIVEMODE
FACETERSMOOTHLEV
FACETRATIO
FACETRES
FIELDDISPLAY
FIELDEVAL
FILEDIA فرمان filedia
FILETABPREVIEW
FILETABSTATE
FILETABTHUMBHOVER
FILLETRAD3D
FILLETRAD
FILLMODE
FONTALT
FONTMAP
FRAMESELECTION
FRAME
FRONTZ
FULLOPEN
FULLPLOTPATH
GALLERYVIEW
GEOLATLONGFORMAT
GEOLOCATEMODE
GEOMAPMODE
GEOMARKERVISIBILITY
GEOMARKPOSITIONSIZE
GFANG
GFCLR1
GFCLR2
GFCLRLUM
GFCLRSTATE
GFNAME
GFSHIFT
GLOBALOPACITY
GRIDDISPLAY
GRIDMAJOR
GRIDMODE
GRIDSTYLE
GRIDUNIT
GRIPBLOCK
GRIPCOLOR
GRIPCONTOUR
GRIPDYNCOLOR
GRIPHOT
GRIPHOVER
GRIPMULTIFUNCTIONAL
GRIPOBJLIMIT
GRIPSIZE
GRIPS
GRIPSUBOBJMODE
GRIPTIPS
GROUPDISPLAYMODE
GTAUTO
GTDEFAULT
GTLOCATION
HALOGAP
HANDLES
HELPPREFIX
HIDEPRECISION
HIDETEXT
HIGHLIGHTSMOOTHING
HIGHLIGHT
HPANG
HPANNOTATIVE
HPASSOC
HPBACKGROUNDCOLOR
HPBOUNDRETAIN
HPBOUND
HPCOLOR
HPDLGMODE
HPDOUBLE
HPDRAWORDER
HPGAPTOL
HPINHERIT
HPISLANDDETECTIONMODE
HPISLANDDETECTION
HPLAYER
HPLINETYPE
HPMAXAREAS
HPMAXLINES
HPNAME
HPOBJWARNING
HPORIGINMODE
HPORIGIN
HPPICKMODE
HPQUICKPREVIEW
HPQUICKPREVTIMEOUT
HPSCALE
HPSEPARATE
HPSPACE
HPTRANSPARENCY
HYPERLINKBASE
IBLENVIRONMENT
IMAGEFRAME
IMAGEHLT
IMPLIEDFACE
INDEXCTL
INETLOCATION
INPUTHISTORYMODE
INPUTSEARCHDELAY
INSBASE
INSNAME
INSUNITSDEFSOURCE
INSUNITSDEFTARGET
INSUNITS
INTELLIGENTUPDATE
INTERFERECOLOR
INTERFEREOBJVS
INTERFEREVPVS
INTERSECTIONCOLOR
INTERSECTIONDISPLAY
ISAVEBAK
ISAVEPERCENT
ISOLINES
LARGEOBJECTSUPPORT
LASTANGLE
LASTPOINT
LASTPROMPT
LATITUDE
LAYERDLGMODE
LAYEREVALCTL
LAYEREVAL
LAYERFILTERALERT
LAYERMANAGERSTATE
LAYERNOTIFY
LAYLOCKFADECTL
LAYOUTCREATEVIEWPORT
LAYOUTREGENCTL
LAYOUTTAB
LEGACYCODESEARCH
LEGACYCTRLPICK
LENSLENGTH
LIGHTGLYPHDISPLAY
LIGHTINGUNITS
LIGHTLISTSTATE
LIGHTSINBLOCKS
LIMCHECK
LIMMAX
LIMMIN
LINEARBRIGHTNESS
LINEARCONTRAST
LINEFADINGLEVEL
LINEFADING
LINESMOOTHING
LOCALE
LOCALROOTPREFIX
LOCKUI
LOFTANG1
LOFTANG2
LOFTMAG1
LOFTMAG2
LOFTNORMALS
LOFTPARAM
LOGEXPBRIGHTNESS
LOGEXPCONTRAST
LOGEXPDAYLIGHT
LOGEXPMIDTONES
LOGEXPPHYSICALSCALE
LOGFILEMODE
LOGFILENAME
LOGFILEPATH
LOGINNAME
LONGITUDE
LTSCALE
LUNITS
LUPREC
LWDEFAULT
LWDISPLAY
LWUNITS
MATBROWSERSTATE
MATEDITORSTATE
MAXACTVP
MAXSORT
MAXTOUCHES
MBUTTONPAN
MEASUREINIT
MEASUREMENT
MENUBAR
MENUECHO
MENUNAME
MESHTYPE
MIRRHATCH
MIRRTEXT
MLEADERSCALE
MODEMACRO
MSLTSCALE
MSMSTATE
MSOLESCALE
MTEXTAUTOSTACK
MTEXTCOLUMN
MTEXTDETECTSPACE
MTEXTED
MTEXTFIXED
MTEXTTOOLBAR
MTJIGSTRING
MYDOCUMENTSPREFIX
NAVBARDISPLAY
NAVSWHEELMODE
NAVSWHEELOPACITYBIG
NAVSWHEELOPACITYMINI
NAVSWHEELSIZEBIG
NAVSWHEELSIZEMINI
NAVVCUBEDISPLAY
NAVVCUBELOCATION
NAVVCUBEOPACITY
NAVVCUBEORIENT
NAVVCUBESIZE
NOMUTT
NORTHDIRECTION
OBJECTISOLATIONMODE
OBSCUREDCOLOR
OBSCUREDLTYPE
OFFSETDIST
OFFSETGAPTYPE
OLEFRAME
OLEHIDE
OLEQUALITY
OLESTARTUP
ONLINESYNCTIME
OPENPARTIAL
OPMSTATE
ORBITAUTOTARGET
ORTHOMODE
OSMODE
OSNAPCOORD
OSNAPNODELEGACY
OSNAPOVERRIDE
OSNAPZ
OSOPTIONS
PALETTEOPAQUE
PAPERUPDATE
PARAMETERCOPYMODE
PARAMETERSSTATUS
PCMSTATE
PDFFRAME
PDFOSNAP
PDMODE
PDSIZE
PEDITACCEPT
PELLIPSE
PERIMETER
PERSPECTIVECLIP
PERSPECTIVE
PFACEVMAX
PICKADD
PICKAUTO
PICKBOX
PICKDRAG
PICKFIRST
PICKSTYLE
PLATFORM
PLINECONVERTMODE
PLINEGEN
PLINEREVERSEWIDTHS
PLINETYPE
PLINEWID
PLOTOFFSET
PLOTROTMODE
PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE
PLQUIET
POINTCLOUD2DVSDISPLAY
POINTCLOUDAUTOUPDATE
POINTCLOUDBOUNDARY
POINTCLOUDCACHESIZE
POINTCLOUDCLIPFRAME
POINTCLOUDDENSITY
POINTCLOUDLIGHTING
POINTCLOUDLIGHTSOURCE
POINTCLOUDLOCK
POINTCLOUDLOD
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY
POINTCLOUDPOINTMAX
POINTCLOUDPOINTSIZE
POINTCLOUDRTDENSITY
POINTCLOUDSHADING
POINTCLOUDVISRETAIN
POLARADDANG
POLARANG
POLARDIST
POLARMODE
POLYSIDES
POPUPS
PRESELECTIONEFFECT
PREVIEWCREATIONTRANSPARENCY
PREVIEWFILTER
PREVIEWTYPE
PRODUCT
PROGRAM
PROJECTNAME
PROJMODE
PROPERTYPREVIEW
PROPOBJLIMIT
PROPPREVTIMEOUT
PROXYGRAPHICS
PROXYNOTICE
PROXYSHOW
PSLTSCALE
PSOLHEIGHT
PSOLWIDTH
PSTYLEMODE
PSTYLEPOLICY
PSVPSCALE
PUBLISHALLSHEETS
PUBLISHCOLLATE
PUBLISHHATCH
PUCSBASE
QCSTATE
QPLOCATION
QPMODE
QTEXTMODE
QVDRAWINGPIN
QVLAYOUTPIN
RASTERDPI
RASTERPERCENT
RASTERPREVIEW
RASTERTHRESHOLD
REBUILD2DCV
REBUILD2DDEGREE
REBUILD2DOPTION
REBUILDDEGREEU
REBUILDDEGREEV
REBUILDOPTIONS
REBUILDU
REBUILDV
RECOVERAUTO
RECOVERYMODE
REFEDITNAME
REGENMODE
RE-INIT
REMEMBERFOLDERS
RENDERENVSTATE
RENDERLEVEL
RENDERLIGHTCALC
RENDERPREFSSTATE
RENDERQUALITY
RENDERTARGET
RENDERTIME
RENDERUSERLIGHTS
REPORTERROR
REVCLOUDCREATEMODE
REVCLOUDGRIPS
RIBBONBGLOAD
RIBBONCONTEXTSELLIM
RIBBONDOCKEDHEIGHT
RIBBONICONRESIZE
RIBBONSELECTMODE
RIBBONSTATE
ROAMABLEROOTPREFIX
ROLLOVEROPACITY
ROLLOVERTIPS
RTDISPLAY
SAFEMODE
SAVEFIDELITY
SAVEFILEPATH
SAVEFILE
SAVENAME
SAVETIME
SCREENMODE
SCREENSIZE
SECTIONOFFSETINC
SECTIONTHICKNESSINC
SECURELOAD
SELECTIONANNODISPLAY
SELECTIONAREAOPACITY
SELECTIONAREA
SELECTIONCYCLING
SELECTIONEFFECTCOLOR
SELECTIONEFFECT
SELECTIONPREVIEWLIMIT
SELECTIONPREVIEW
SELECTSIMILARMODE
SETBYLAYERMODE
SHADEDGE
SHADEDIF
SHADOWPLANELOCATION
SHORTCUTMENUDURATION
SHORTCUTMENU
SHOWHIST
SHOWLAYERUSAGE
SHOWMOTIONPIN
SHOWPAGESETUPFORNEWLAYOUTS
SHOWPALETTESTATE
SHPNAME
SIGWARN
SKETCHINC
SKPOLY
SKTOLERANCE
SKYSTATUS
SMOOTHMESHCONVERT
SMOOTHMESHGRID
SMOOTHMESHMAXFACE
SMOOTHMESHMAXLEV
SNAPANG
SNAPBASE
SNAPGRIDLEGACY
SNAPISOPAIR
SNAPMODE
SNAPSTYL
SNAPTYPE
SNAPUNIT
SOLIDCHECK
SOLIDHIST
SORTENTS
SORTORDER
SPACESWITCH
SPLDEGREE
SPLFRAME
SPLINESEGS
SPLINETYPE
SPLKNOTS
SPLMETHOD
SPLPERIODIC
SSFOUND
SSLOCATE
SSMAUTOOPEN
SSMPOLLTIME
SSMSHEETSTATUS
SSMSTATE
STANDARDSVIOLATION
STARTINFOLDER
STARTMODE
STARTUP
STATUSBAR
STEPSIZE
STEPSPERSEC
SUBOBJSELECTIONMODE
SUNPROPERTIESSTATE
SUNSTATUS
SUPPRESSALERTS
SURFACEASSOCIATIVITYDRAG
SURFACEASSOCIATIVITY
SURFACEAUTOTRIM
SURFACEMODELINGMODE
SURFTAB1
SURFTAB2
SURFTYPE
SURFU
SURFV
SYSCODEPAGE
SYSMON
TABLEINDICATOR
TABLETOOLBAR
TABMODE
TARGET
TBCUSTOMIZE
TBSHOWSHORTCUTS
TDCREATE
TDINDWG
TDUCREATE
TDUPDATE
TDUSRTIMER
TDUUPDATE
TEMPOVERRIDES
TEMPPREFIX
TEXTALIGNMODE
TEXTALIGNSPACING
TEXTALLCAPS
TEXTAUTOCORRECTCAPS
TEXTED
TEXTEVAL
TEXTFILL
TEXTJUSTIFY
TEXTOUTPUTFILEFORMAT
TEXTQLTY
TEXTSIZE
TEXTSTYLE
THICKNESS TH
THUMBSAVE RASTERPREVIEW
THUMBSIZE
TILEMODE TI, TM
TIMEZONE
TOOLTIPMERGE
TOOLTIPSIZE
TOOLTIPS
TOOLTIPTRANSPARENCY
TOUCHMODE
TPSTATE
TRACKPATH
TRANSPARENCYDISPLAY
TRAYICONS
TRAYNOTIFY
TRAYTIMEOUT
TREEDEPTH
TREEMAX
TRIMMODE
TRUSTEDDOMAINS
TRUSTEDPATHS
TSPACEFAC
TSPACETYPE
TSTACKALIGN
TSTACKSIZE
UCS2DDISPLAYSETTING
UCS3DPARADISPLAYSETTING
UCS3DPERPDISPLAYSETTING
UCSAXISANG
UCSBASE
UCSDETECT
UCSFOLLOW
UCSICON
UCSNAME
UCSORG
UCSORTHO
UCSSELECTMODE
UCSVIEW
UCSVP
UCSXDIR
UCSYDIR
UNDOCTL
UNDOMARKS
UNITMODE
UOSNAP
UPDATETHUMBNAIL
USERI1-5
USERR1-5
USERS1-5
VIEWCTR
VIEWDIR
VIEWMODE
VIEWSIZE
VIEWSKETCHMODE
VIEWTWIST
VIEWUPDATEAUTO
VISRETAIN
VPCONTROL
VPLAYEROVERRIDESMODE
VPLAYEROVERRIDES
VPMAXIMIZEDSTATE
VPROTATEASSOC
VSACURVATUREHIGH
VSACURVATURELOW
VSACURVATURETYPE
VSADRAFTANGLEHIGH
VSADRAFTANGLELOW
VSAZEBRACOLOR1
VSAZEBRACOLOR2
VSAZEBRADIRECTION
VSAZEBRASIZE
VSAZEBRATYPE
VSBACKGROUNDS
VSEDGECOLOR
VSEDGEJITTER
VSEDGELEX
VSEDGEOVERHANG
VSEDGESMOOTH
VSEDGES
VSFACECOLORMODE
VSFACEHIGHLIGHT
VSFACEOPACITY
VSFACESTYLE
VSHALOGAP
VSHIDEPRECISION
VSINTERSECTIONCOLOR
VSINTERSECTIONEDGES
VSINTERSECTIONLTYPE
VSISOONTOP
VSLIGHTINGQUALITY
VSMATERIALMODE
VSMAX
VSMIN
VSMONOCOLOR
VSOBSCUREDCOLOR
VSOBSCUREDEDGES
VSOBSCUREDLTYPE
VSOCCLUDEDCOLOR
VSOCCLUDEDEDGES
VSOCCLUDEDLTYPE
VSSHADOWS
VSSILHEDGES
VSSILHWIDTH
VSSTATE
VTDURATION
VTENABLE
VTFPS
WHIPARC
WHIPTHREAD
WINDOWAREACOLOR
WIPEOUTFRAME
WMFBKGND
WMFFOREGND
WORKINGFOLDER
WORKSPACELABEL
WORLDUCS
WORLDVIEW
WRITESTAT
WSAUTOSAVE
WSCURRENT
XCLIPFRAME
XDWGFADECTL
XEDIT
XFADECTL
XLOADCTL
XLOADPATH
XREFCTL
XREFNOTIFY
XREFOVERRIDE
XREFTYPE
ZOOMFACTOR
ZOOMWHEEL