فرمان TEXT در اتوکد (دستور متن تک خطی ساده)

آموزش فرمان Text در اتوکد


لطفآ منتظر شوید تا انیمیشن به طور کامل لود شود …

TEXT

 

فرمان Text در اتوکد برای درج متون تک خطی ساده مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته: در واقع این دستور نیز همانند MText (مولتی لاین تکست) برای تولید متن می باشد ولی با این تفاوت که فاقد نوار ابزار ویرایش متن می باشد. در غیر این صورت گوشه مقابل را انتخاب کنید.

بعد از فعال شدن این دستور ، سوال زیر از ما پرسیده می شود.

:[Specify start point of text or [Justify/Style

در ابتدا از ما نوع چینش (Justify) و نوع متن را می پرسد که می توانیم با زدن حرف اول هر یک از این دو کلمه آن را انتخاب کنیم. در غیر این صورت گوشه مقابل را انتخاب کنید تا سوال بعدی که اندازه متن است پرسیده شود:

Specify height:  با وارد کردن یک عدد ، ارتفاع نوشته را تعیین می‏ کنیم (و یا با استفاده از طول خط).

Specify rotation angle of text:  سپس از ما مقدار زاویه چرخش متن را می پرسد که هم می توان با چرخش خط این مقدار را داد و هم عدد وارد کرد.

در انتها نیز متن خود را تایپ کنید.

نکته: Justify برای تعیین محل قرار گیری نوشته در محدوده ه‏ایی که انتخاب می‏ کنیم.

هنگامی که این گزینه را انتخاب می‏ کنیم ، دستور زیر را باید اجرا کنیم:

Enter justification [TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]


محل قرار گیری را انتخاب کنید. گزینه‏ های داخل کروشه هر کدام مخفف کلماتی هستند.

T: مخفف کلمه Top به معنی بالا می‏ باشد.

M: مخفف کلمه Middle به معنی میانه می ‏باشد.

B: مخفف کلمه Bottom به معنی پایین می‏ باشد.

L: مخفف کلمه Left به معنی چپ می باشد.

C: مخفف کلمه Center به معنی مرکز می‏ باشد.

R: مخفف کلمه Right به معنی راست می‏باشد.

برای طور مثال اگر گزینه BL را انتخاب کنیم. نوشته از قسمت پایین و سمت چپ محدوده ه‏ایی که تعیین می‏ کنیم شروع می‏شود.
Style را نیز برای تعیین نوع نوشته (فونت) انتخاب می‏ کنیم.

نکته: روشهای اجرای دستور یا فرمان Text

از منــو :

Menu Bar > Express > File Tools > Move Backup Files

از خط فرمان :

یا نام کامل فرمان Text را در خط فرمان تایپ کنید و Enter بزنید.

TEXT

TEXT (دستور)

ایجاد یک شیء متن تک‌خطی.

نماد

شما می‌توانید از متن تک‌خطی برای ایجاد یک یا چند خط متن استفاده کنید، جایی که هر خط متن یک شیء مستقل است که می‌توانید آن را جابجا کنید، فرمت دهی کنید یا به دیگر شکل دهی کنید. با راست‌کلیک در جعبه متن گزینه‌ها را در منوی مختصر انتخاب کنید.

در حالت اجرای دستور TEXT:

  • در هر جای نقشه دیگری کلیک کنید تا یک مجموعه جدید از ردیف‌های متن تک‌خطی شروع شود.
  • دکمه Tab یا Shift+Tab را بزنید تا بین مجموعه‌های متن تک‌خطی جابجا شوید.
  • دکمه Alt را نگه دارید و روی یک شیء متن کلیک کنید تا یک مجموعه از خطوط متن را ویرایش کنید.

با ترک از حالت اجرای دستور TEXT، این اقدامات دیگر ممکن نیستند.

اگر TEXT آخرین دستور وارد شده بود، فشردن Enter در پیام “Specify Start Point of Text” از پرسش‌ها برای ارتفاع کاغذ و زاویه چرخش گذر می‌کند. متنی که در جعبه متن وارد می‌کنید، مستقیماً زیر خط متن قبلی قرار می‌گیرد. نقطه‌ای که در پیام مشخص کرده‌اید همچنین به عنوان نقطه درج متن ذخیره می‌شود.

اگر متغیر سیستمی TEXTED به ۱ تنظیم شده باشد، متن ایجاد شده با استفاده از TEXT جعبه گفتگوی ویرایش متن نمایش داده می‌شود. اگر TEXTED به ۲ تنظیم شده باشد، ویرایشگر متن در محل نمایش داده می‌شود.

شما می‌توانید کاراکترهای خاص و فرمت متن را با وارد کردن رشته‌های یونیکد و کدهای کنترل وارد کنید.

توجه: متنی که در غیر این صورت سخت به خواندن است (اگر بسیار کوچک، بسیار بزرگ یا چرخیده شده باشد) به اندازه قابل خواندن نمایش داده می‌شود و افقی جهت‌دهی می‌شود تا بتوانید آن را به راحتی بخوانید و ویرایش کنید.

پیام‌های پیشنهادی زیر نمایش داده می‌شوند.

Start Point (نقطه شروع)

یک نقطه شروع برای شیء متن مشخص می‌کند. متن را در ویرایشگر متن درج‌محل وارد کنید.

پیام “Specify Height” فقط زمانی نمایش داده می‌شود که استایل متن فعلی توضیحی نباشد و ارتفاع ثابتی نداشته باشد.

پیام “Specify Paper Text Height” فقط زمانی نمایش داده می‌شود که استایل متن فعلی توضیحی باشد.

Justify (تراز)

کنترل تراز متن.

شما همچنین می‌توانید هر یک از این گزینه‌ها را در پیام “Specify Start Point of Text” وارد کنید.

  • Left (چپ): متن را در نقطه پایه چپ تراز می‌کند که شما آن را با یک نقطه مشخص می‌کنید.

  • Center (وسط): متن را از وسط افقی نسبت به خط پایه تراز می‌کند، که شما آن را با یک نقطه مشخص می‌کنید. زاویه چرخش جهت خط متن را با توجه به نقطه مرکز مشخص می‌کند. شما می‌توانید زاویه را با مشخص کردن یک نقطه نمایش دهید. خط پایه متن از نقطه شروع به سمت نقطه مشخص شده حرکت می‌کند. اگر یک نقطه به سمت چپ نقطه مرکز مشخص شود، متن به صورت معکوس نمایش داده می‌شود.

  • Right (راست): متن را در نقطه پایه راست تراز می‌کند که شما آن را با یک نقطه مشخص می‌کنید.

  • Align (تراز): هم ارتفاع و هم جهت متن را با مشخص کردن نقاط انتهای خط پایه مشخص می‌کند. اندازه کاراکترها به نسبت ارتفاع آنها تنظیم می‌شود. هرچه رشته متن بلندتر باشد، کوتاه‌تر کاراکترها خواهند بود.

  • Middle (وسط): متن را در وسط افقی خط پایه و وسط عمودی ارتفاع مشخص شده تراز می‌کند. متن تراز شده در خط پایه نیست.

  • Fit (جاگیر): مشخص می‌کند که متن داخل یک محدوده و به جهتی که با دو نقطه و ارتفاع تعریف شده‌اند جاگیر شود. فقط برای متنی با جهت افقی موجود است.

 

TL (Top Left) – (بالا چپ)

متن را در یک نقطه مشخص شده برای بالای متن چپ می‌چیند. فقط برای متن با جهت افقی موجود است.

TC (Top Center) – (بالا مرکز)

متن را در یک نقطه مشخص شده برای بالای متن میانه می‌چیند. فقط برای متن با جهت افقی موجود است.

TR (Top Right) – (بالا راست)

متن را در یک نقطه مشخص شده برای بالای متن راست می‌چیند. فقط برای متن با جهت افقی موجود است.

ML (Middle Left) – (وسط چپ)

متن را در یک نقطه مشخص شده برای وسط متن چپ می‌چیند. فقط برای متن با جهت افقی موجود است.

MC (Middle Center) – (وسط مرکز)

متن را هم افقی و هم عمودی در وسط متن می‌چیند. فقط برای متن با جهت افقی موجود است.

گزینه MC از گزینه Middle با این تفاوت که از میانه ارتفاع حروف بزرگ استفاده می‌کند. گزینه Middle از میانه کل متن، شامل حروف پایین‌رونده، استفاده می‌کند.

MR (Middle Right) – (وسط راست)

متن را در یک نقطه مشخص شده برای وسط متن راست می‌چیند. فقط برای متن با جهت افقی موجود است.

BL (Bottom Left) – (پایین چپ)

متن را در یک نقطه مشخص شده برای پایین متن چپ می‌چیند. فقط برای متن با جهت افقی موجود است.

BC (Bottom Center) – (پایین مرکز)

متن را در یک نقطه مشخص شده برای پایین متن میانه می‌چیند. فقط برای متن با جهت افقی موجود است.

BR (Bottom Right) – (پایین راست)

متن را در یک نقطه مشخص شده برای پایین متن راست می‌چیند. فقط برای متن با جهت افقی موجود است.

 

Style (استایل)

استایل متن را مشخص می‌کند که نمایانگر ظاهر کاراکترهای متن است. متنی که ایجاد می‌کنید از استایل متن فعلی استفاده می‌کند.

وارد کردن ? لیست استایل‌های متن فعلی، فایل‌های فونت مرتبط، ارتفاع و پارامترهای دیگر را نشان می‌دهد.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید