دستور ZOOMFACTOR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ZOOMFACTOR (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل میزان بزرگنمایی هنگام حرکت ماوس به جلو یا عقب کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 60

یک عدد صحیح بین 3 تا 100 را به عنوان یک مقدار معتبر قبول می کند. هرچه عدد بالاتر باشد ، تغییر نیز بیشتر می شود.

توجه: بر خلاف نسخه های قبل از محصولات مبتنی بر اتوکد 2013 ، نتیجه بزرگنمایی و تعداد زیاد تعداد مشابه ماوس ها در نتیجه باعث تغییر خالص در بزرگنمایی نمی شود.