لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور XLIST

دستور XLIST یک دستور Express Tool در اتوکد می باشد. به کمک این دستور می توانید از خصوصیات یک شیئ (مثلا یک Line یا یک Polyline) در داخل Block ها و Xref ها اطلاع پیدا کنید بدون اینکه مجبور به باز کردن آنها باشید.

 

 

 

 

 


XLIST (Express Tool)

Lists the type, block name, layer name, color and linetype of a nested object in a
block or an xref.

Find

Command: XLIST

Select nested xref or block object to list: Use an object selection method

Example

Select an object as a nested block or xref file to display the Object and Block Name,
Layer, Color, and Linetype properties.

The pick box identifies the plant as the selected object:

Selecting the object opens the Xref/Block Nested Object List dialog box with the property
information shown:

File

xlist.lsp

Learning AutoCad

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.