دستور VPLAYEROVERRIDESMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VPLAYEROVERRIDESMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه آیا خاصیت لایه بیش از حد برای نمایشگرهای طرح نمایش داده می شود ، کنترل می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

املاک بیش از حد لایه ها در نماهای طرح نمایش داده نمی شود و یا ترسیم می شود

1

موارد اضافی املاک لایه در نماهای طرح نمایش داده می شود و ترسیم می شود