دستور VIEWSETPROJ در اتوکد

۰ / ۰

VIEWSETPROJ (فرمان)

پرونده پروژه فعال برای نقاشی های حاوی نماهای طراحی اسناد مدل از مدل های Inventor را مشخص می کند.

این دستور کادر گفتگوی انتخاب فایل استاندارد را نشان می دهد تا بتوانید فایل پروژه را انتخاب کنید. یک پرونده پروژه مکان پرونده های ارجاع شده توسط مدل های Inventor و نقشه های حاوی نمای نقشه از مدل های Inventor را مشخص می کند. در زمان فراخوانی این دستور ، اگر هر نقاشی باز شامل نمای نقاشی از مدلهای Inventor است ، باید AutoCAD را مجدداً راه اندازی کنید تا این تنظیم عملی شود.

VIEWSETPROJ (Command)

Specifies the active project file for drawings containing model documentation drawing
views from Inventor models.

This command displays the standard file selection dialog box to enable you to select
the project file.

A project file specifies the locations of files referenced by Inventor models and
by drawings containing drawing views from Inventor models. At the time this command
is invoked, if any open drawings contain drawing views from Inventor models, you must
restart AutoCAD for the setting to take effect.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code