دستور VIEWDETAILSTYLE در اتوکد

۰ / ۰

VIEWDETAILSTYLE (فرمان)

سبک های نمای جزئیات را ایجاد و اصلاح می کند.

علامت

Detail View Style Manager نمایش داده می شود. سبک نمایش جزئیات ، مجموعه ای از تنظیمات نامگذاری شده است که ظاهر نمای جزئیات ، مرزهای جزئیات و خطوط رهبر را کنترل می کند. شما برای مشخص کردن سریع قالب تمام اشخاصی که متعلق به نمای جزئیات و تعاریف نمایش جزئیات هستند ، از سبکهای نمای جزئیات استفاده می کنید و از مطابقت آنها با استانداردها اطمینان می دهید.

VIEWDETAILSTYLE (Command)

Creates and modifies detail view styles.

Find

The Detail View Style Manager is displayed.

A detail view style is a named collection of settings that control the appearance
of detail views, detail boundaries and leader lines. You use detail view styles to
quickly specify the format of all the entities that belong to detail views and detail
view definitions, and to ensure that they conform to standards.

Learning AutoCad

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code