لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Move-the-Identifier-on-a-Detail-Boundary

برای انتقال شناسه بر روی یک Detail Boundary

می توانید شناسه جزئیات را که در مرز جزئیات نمایش اسناد مدل نمایش داده شده است ، انتقال دهید.

  1. روی شناسه در مرز جزئیات کلیک کنید. دستگیره ها در مرز ظاهر می شوند.
  2. مکان نما را بر روی شناسه حرکت دهید. یک منو ظاهر می شود.
  3. بر روی انتقال شناسه کلیک کنید.
  4. برای مشخص کردن موقعیت جدید شناسه ، در قسمت نقشه کلیک کنید.